Vi vil styrke våre forbedringsprosesser og vårt kvalitets- og HMS arbeid gjennom å etablere stilling som kvalitets- og HMS leder. I den forbindelse søker vi deg som:

Har interesse og holdninger knyttet til HMS og kvalitet. Du ser viktigheten av kontinuerlige forbedringer og systematisk arbeid.

Som kvalitets- og HMS leder vi du arbeide med:

 • Lede regionens kvalitetsutvalg og HMS-utvalg

 • Drive forebyggende arbeid mhp kvalitet og HMS gjennom hele vår verdikjede fra prosjektering, produksjon, transport og montasje på byggeplass.

 • Overvåke det løpende kvalitetsarbeidet

 • Bidra i dokumentasjon av løpende produksjon

 • Initiere, delta på eller lede vernerunder i vår fabrikk og på våre byggeplasser

 • Forbedringer av prosesser og beskrivelser

 • Bidra til og med avviksbehandling

 • Pådriver for opplæring og trening av dine kolleger

  Du vil rapportere til sentral HMS-sjef samt regionsjef og være en aktiv støttespiller for lokal ledergruppe.


Som person er du:

 • Trygg, tydelig og moden medarbeider som står støtt i egne vurderinger

 • Drivende type - pågangsmot, gjennomfører, får ting gjort

 • Relasjonsbygger som får folk med seg og skaper entusiasme

 • Ryddig og strukturert i handling og holdning

 • Lyttende og støttende med evne til å se andres situasjon

 • Gode samarbeids- og relasjonsskapende kvaliteter, med ønske om å utvikle mennesker og gjøre dine kollegaer gode

  Vi kan tilby deg:

 • En bedrift med utviklingsmuligheter og høyt faglig nivå

 • Spennende faglige utfordringer i grensesnittet mellom industri og prosjekt

 • Deltakelse i spennende tverrfaglig team

 • Godt arbeidsmiljø blant kollegaer i regionen så vel som i selskapet for øvrig

 • Lønn og ytelser etter avtale

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Helseforsikring

 • Treningsavtale

 • Grundig introduksjon til nye arbeidsoppgaver og i vårt arbeidsmiljø