TermoDeck har samme prinsipp som en kakkelovn. Betongens store masse utnyttes for å lagre energi. 35-40 % av all energi som blir brukt, går til drift av bygg. Det må reduseres!

Varmelagring Betongens varmelagringskapasitet er god. Den tunge massen må være eksponert og innenfor isolasjonsskikt.

Lagringskapasitet Overskuddsvarmen fra en del av døgnet, dekker varmebehovet andre deler av døgnet.

Om dagen vil til-luft passere gjennom betongkanalene i dekket. Bygningskroppen tar opp og lagrer overskuddsvarme fra belysning, mennesker, apparater etc. På natten om sommeren vil kjølig til-luft (uteluft) kjøle ned den oppvarmede bygningskroppen. På natten om vinteren slås vifter av, og varme lagret i bygningskroppen avgis til omgivelsene.

Det er mange fordeler ved valg av TermoDeck:

  • Lavere kostnader til oppvarming, kjøling og ventilasjon
  • System med lave driftstemperaturer kan kombineres med ulike energikilder
  • Stille system. Det er ingen forstyrrende ventilasjonslyd
  • Lave installasjonskostnader
  • God totaløkonomi
  • Kort montasjetid

Energiforbruk
Et bruksareal på 18 000 kvm vil totalt bruke bare 146 kilowattimer pr. kvm.

Utviklet av Imaker as