Hulldekker i lavkarbonklasse Ekstrem

Spenncon jobber kontinuerlig med utvikling av produkter og prosesser for å redusere belastningen på miljøet, og lanserer nå hulldekker i Lavkarbonklasse Ekstrem, som er den strengeste klassen for lavkarbonbetong i Norge.

Morten Karlsrud, Produksjonsleder for betong i Spenncon, har vært sentral i utviklingen av produktet.

-Vi har siden før Norsk Betongforenings publikasjon om lavkarbonbetong (NB37) kom ut for første gang i 2015 hatt fokus på miljø og det fotavtrykket vi etterlater oss. I takt med at NB37 har kommet med nye og oppdaterte krav har vi klart å holde følge med denne utviklingen. Når vi nå har fremstilt hulldekkelementer i den strengeste klassen i NB37, Lavkarbonklasse Ekstrem, er det fabrikken sett under ett som står bak det.

-En betong som skal brukes i hulldekkproduksjon skiller seg litt ut sammenlignet med en ordinær konstruksjonsbetong eller selvkomprimerende betong. Betongen skal tilfredsstille en rekke krav, og ikke minst skal den bearbeides i en støpemaskin for at det faktisk skal bli et hulldekkelement. Det kan være litt ekstra utfordrende. Da har lang erfaring kombinert med teoretisk kompetanse vært en god kombinasjon i forberedelsesfasen, sier Morten Karlsrud.

Prøvestøping har pågått siden i sommer. Ved utvikling av nye produkter må betongsammensetningen og hulldekkene gjennom en dokumentasjonsprosess.

-For å redusere klimagassavtrykket fra betongsammensetningene må klinkerandelen i betongen ned. Redusert andel klinker forlenger herdetiden, som medfører at hulldekkene må herde lenger før de kan kappes og løftes. Det er viktig å ha kontroll på fasthetsutviklingen for å få en mest mulig rasjonell produksjon. Vi har jobbet iherdig for å finne den optimale betongsammensetningen, sier Britt Blom Marstrander, Teknologi- og utviklingssjef i Spenncon.

Hulldekkene i lavkarbonklasse Ekstrem har et klimagassavtrykk på 61,6 kg CO2ekv per tonn, og betongsammensetningen i seg selv har et avtrykk på 128 kg CO2ekv per m3.