Premiedryss til Spenncon

Årets Betongelementfabrikk 2023 ble tildelt to virksomheter, Spenncon AS på Hønefoss og Overhalla Betongbygg

Spenncon AS tok med seg tre priser på årets Betongindustridager, Årets Betongelementfabrikk, Årets ambassadør og Hedersprisen. Kathrine Lyngstad (t.v.) og Irene Tveiten. (Bilde lånt fra Bygg.no)


Prisen for Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt siden 1994.
I juryens begrunnelse for tildelingen til Spenncon AS på Hønefoss heter det blant annet:
« Årets prisvinner er en bedrift som juryen mener de siste årene har arbeidet med å finne gode løsninger på alle miljøområder. Kandidaten har også satset tydelig på HMS, og har redusert sykefravær, forbedret samhandling og økt trivsel og andre sosiale forhold. Prisvinneren er en stor og viktig aktør i sitt lokalmiljø, og rekrutterer sine ansatte gjennom et godt samarbeid med skoler, det offentlige og med nærliggende bedrifter om blant annet jobbutveksling. Bedriften har gjennom flere år, utviklet gode konsepter for sirkulær økonomi. Blant annet med gjenbruk av betong og ombruk av betongelementer, bruk av 100 % biobrensel til oppvarming i produksjonsprosessen og energieffektivisering. Bedriften har i samarbeid med andre aktører i byggenæringen dokumenter egenskapene for ombrukbare betongelementer. Bedriften har alltid vært villig til å dele sin kunnskap og erfaringer med bransjen, og er aktiv i å videreutvikle teknisk litteratur og standardisering nasjonalt og internasjonalt. Juryen vil spesielt fremheve at bedriften det siste året virkelig har tatt det grønne skifte på alvor, og har satset på å utvikle betongelementer med lavt utslipp av klimagasser. Vi mener at bedriften har utviklet hulldekker med verdens laveste dokumenterte utslipp på sementbaserte hulldekker.»

-Tekst fra Bygg.no