Bærende vegger, søyler og bjelker. Vi tilbyr bæresystemer som gir deg et fleksibelt bygg. Våre løsninger gir deg et bæresystem med stor styrke, store lastreserver og kort byggetid.

Når du skal velge bæresystem velger du mellom tre hovedtyper:

  1. Bærende uisolerte innervegger - når du vil ha mulighet til å ha flere type leiligheter i samme bygg, men med små variasjoner i hver etasje. (Se Boligbygg)
  2. Bærende fasader - når du har behov for høy grad av fleksibilitet og mulighet for å variere. (Se Boligbygg) (Se Industribygg)
  3. Bærende søyler og bjelker - bærekonstruksjoner som kan inngå i interiøret som dekorasjoner. (Se kontorbygg)

Bygg tørt

Ved å velge betongelementer, er du sikret en raskere byggeprosess, fordi produksjonsmetoden gjør at tørketiden for byggfukt reduseres betraktelig. Dette bidrar til å redusere faren for fuktskader, noe som sikrer et sunt innemiljø.

Våre bjelker kan selvsagt leveres i kombinasjon med stålsøyler dersom det er ønskelig at søylene bygges inn i veggkonstruksjonen.

Utviklet av Imaker as