Våre etasjeskiller gir deg stor frihet til å dele inn bygget slik du ønsker. Betongelementer er et miljøvennlig, lyddempende og brannsikkert materiale med kort byggetid.

Frihet med lange spenn
Ønsker du store, åpne arealer og høy grad av fleksibilitet? Våre etasjeskiller av hulldekker gir deg muligheten til å ha frie spenn på opptil 20 meter uten bærende innervegger, bjelker og søyler. Det er mer enn dobbel så lang spennlengde sammenlignet med plasstøpt betong. Dette, sammen med stor bærekapasitet, gir deg frihet til å dele inn bygget slik du ønsker.

Etasjeskillerne kommer i standard bredder på 1200 mm med rette endeprofiler. De mest økonomiske løsningene oppnås ved å holde seg til elementenes breddemodulmål. For å imøtekomme dine behov, tilbyr vi i tillegg skråkapping og langsgående skjæring.

Vi tilbyr også etasjeskillere til enebolig - Spenncon Home

Brannsikkert og miljøvennlig
Våre etasjeskiller brenner ikke, og fungerer derfor som et integrert brannhemmende element. Betong er også et rent naturprodukt.

Våre hulldekker er dessuten både et økonomisk og miljøvennligalternativ til plasstøpt betong. De viktigste fordelene er disse:

  • 40% mindre betong
  • 50% mindre armering
  • 35% mindre avfall

Bruk av betong i byggeprosessen gir også energiøkonomiske fordeler. På grunn av betongens isolerende egenskaper sikres du en jevnere innetemperatur enn ved bruk av annet byggemateriale.

Lydisolasjon
Takket være betongens tyngde har våre hulldekker gode støydempende egenskaper, noe som virker positivt inn på både trinn- og luftlyd, slik at du får et stille, rolig bygg. Bruk av våre hulldekker reduserer også behovet for bærende innervegger som normalt reflekterer og forsterker støy.

Et økonomisk valg
Alle våre produkter støpes innendørs, noe som gjør at betongelementer fra Spenncon er slitesterke og tåler ytre påkjenninger godt. Innendørs støping reduserer også tørketiden drastisk, noe som bidrar til vesentlig kortere byggetid i forhold til plasstøpt betong. Ettersom elementene er klare til å monteres i det de ankommer byggeplassen, får du et kostnadseffektivt, sikkert bygg på kort tid.

Våre etasjeskiller sikrer deg også et energiøkonomisk bygg, ettersom betong er et termisk materiale som lagrer varme effektivt om dagen og avgir varme om natten. Det reduserer både kjøle- og oppvarmingsbehovet. Se våre energiøkonomiske løsninger for oppvarming - TermoDeck og Climate Floor.

Spenncon har egen etasjeskiller for våtrom.

Utviklet av Imaker as