Vi kan tilby deg heissjakter, trappesjakter og tekniske sjakter. Felles for alle produktene er hurtig montering, optimal kvalitet og lave kostnader.

Heissjakt
Vi kan tilby kostnadseffektive, standardiserte boligheissjakter som er ferdigstøpt i det de ankommer byggeplassen. For å kunne tilby deg et ferdig prosjektert produkt, har vi standardisert den mest brukte heissjakten for bolig. Heissjakten har vi valgt å støpe som dobbel-L elementer. Vår standard boligheissjakt har følgende innvendig mål:

BxD 1650x1800 mm

Ønsker du andre sjaktmål, produserer vi selvfølgelig disse på forespørsel. Link til sjakter i boligkonseptet

Trappesjakt, se trapper

Teknisk sjakt
Våre tekniske sjakter leveres som ferdigstøpte elementer eller som utsparinger tilpasset byggets tekniske løsninger.


Utviklet av Imaker as