Alle trenger et tak over hodet. Ved å bruke vårt hulldekke i taket, har du det komplette utgangspunkt for videre påbygg, takterrasser, tekniske installasjoner og fellesrom.

Fordeler ved å benytte hulldekker som tak er mange:

  • Lange frie spenn og stor stivhet
  • Lav konstruksjonshøyde
  • Økt romvolum
  • Lavere gesimshøyde og mindre veggareal
  • Godt egnet for overlys og brannventilasjon
  • Innebygget takfall for god avrenning
  • Rask montasje og mulighet for å male undersiden direkte.

Vi leverer også andre typer tak som for eksempel saltak til industrihaller.

Utviklet av Imaker as