Alta Handelspark

Industri

Prosjektnavn

Alta Handelspark

Entreprenør

Hent AS

Byggherre

Dolphin og Ferra Utvikling

Byggeår

2022

Spenncon har lever prefabrkertbetongelementer til den nye handelsparken i Alta. Bygget er levert med fasadeelementer i i rødfarget betong.

Flere referanser