Vårt strategiske mål er at Spenncon skal være den ledende leverandøren av byggesystemer og prefabrikkerte elementer for anlegg i Norge:

  • Vi stiller høye krav til kvalitet, og leverer til rett tid og riktig pris

  • Vi tar samfunnsansvar ved å redusere miljøbelastninger

  • Vi ivaretar de ansattes sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø

  • Vi dokumenterer vårt arbeid gjennom åpenhet og innsyn

Spenncon er en organisasjon med enkle og tydelige strukturer. Våre medarbeidere har bred erfaring fra noen av de mest avanserte byggeprosjektene i Norge. Dette gjør at våre kunder kan stole på vår kompetanse.

Utviklet av Imaker as