Under forprosjektfasen blir det foretatt en forventningsavklaring mellom Spenncons konstruksjonsavdeling og kunden.

Vi tilpasser løsninger etter kundens behov med bruk av betongelementer, som komplette systemer eller i kombinasjon med plasstøp og stålkonstruksjoner. I denne fasen avklares alle prosjektets løsninger med hensyn til arkitektur og tekniske fag. Dette innebærer alt fra Spenncons leveranse og samarbeid med øvrige aktører. Siste produksjonsplan og montasjeplan utarbeides av Spenncon.

Utviklet av Imaker as