I fabrikkene produseres betongelementene basert på produksjonstegningene og gjeldende definerte produksjons- og kvalitetsstandarder.

Det gjelder alle komponenter i våre produkter, fra sand og sement til stål og tilsetninger. Et dynamisk PKS (ProduksjonsKontrollSystem) og gode tekniske hjelpemidler, sørger for at resultatet står til både våre og kundens forventninger. En gang i året gjennomføres en ekstern revisjon i regi av kontrollrådet for betong. Spenncon jobber kontinuerlig for å videreutvikle miljøprofilen både på ferdig- og råvarer. Det meste av produksjonsavfall gjenvinnes og gjenbrukes. Vi har også stor fokus på kompetanseutvikling av vårt personell innenfor produksjonsprosessene.

Utviklet av Imaker as