Spenncon har iverksatt en rekke tiltak for å minimere risikoen for at vår virksomhet skal bli påvirket av Korona viruset (COVID-19)

Vi har god leveransekapasitet både til nåværende og potensielt nye kunder, og gleder oss over at myndighetene nå har etablert en kontrollert plan for en normalisering av norsk arbeids- og samfunnsliv.

Spenncon har tatt del i den nasjonale dugnaden for å stoppe spredningen av Korona-viruset i Norge, og forholder oss til enhver tid til de gjeldende anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, www.fhi.no.

Hensikten med tiltakene vi har iverksatt er å sikre leveranser til våre kunder og beskytte våre ansatte og deres familier mot å bli smittet av Korona viruset. Vår beredskapsgruppe følger fortsatt situasjonen nøye, og vil definere og iverksette nye tiltak ved behov.

Spenncon har iverksatt en rekke tiltak for å minimere risikoen for at vår virksomhet skal bli påvirket av Korona viruset (COVID-19)

Vi har god leveransekapasitet både til nåværende og potensielt nye kunder, og gleder oss over at myndighetene nå har etablert en kontrollert plan for en normalisering av norsk arbeids- og samfunnsliv.

Spenncon har tatt del i den nasjonale dugnaden for å stoppe spredningen av Korona-viruset i Norge, og forholder oss til enhver tid til de gjeldende anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, www.fhi.no.

Hensikten med tiltakene vi har iverksatt er å sikre leveranser til våre kunder og beskytte våre ansatte og deres familier mot å bli smittet av Korona viruset. Vår beredskapsgruppe følger fortsatt situasjonen nøye, og vil definere og iverksette nye tiltak ved behov.

Vi har løpende dialog med våre samarbeidspartnere for å sikre råvaretilgang med siktemål å opprettholde produksjon og leveranser i alle de geografier vi har virksomhet.

Listen av øvrige tiltak omfatter;
1) Strenge restriksjoner med hensyn til reisevirksomhet og fysiske besøk ved våre lokasjoner
2) Utstrakt bruk av hjemmekontor og audiovisuelle verktøy for gjennomføring av eksterne og interne møter
3) Intensiverte vaske- og rengjøringsrutiner, samt utplassering av desinfeksjonsmidler i våre lokaler
4) Klare råd og retningslinjer med hensyn til håndvask og fysisk avstand til andre personer

Vi har god leveransekapasitet både til nåværende og potensielt nye kunder, og er fullt tilgjengelige for kunder og øvrige forretningsforbindelser på vanlig måte hvis dere har spørsmål eller bekymringer.

Vår salgs- og markedsdirektør kan også kontaktes på mobiltelefon 416 65 733 eller via e-mail vidar.solberg@spenncon.no

Utviklet av Imaker as