Spenncon er foreløpig i ordinær drift, og det er p.t. ingen kjente tilfeller der Korona-viruset (COVID-19) har påvirket vår produksjons- eller leveringsevne.

Spenncon har iverksatt en rekke viktige tiltak for å minimere risikoen for at vår virksomhet skal bli påvirket av den eskalerende spredningen av Korona viruset (COVID-19).

Vi er med på den nasjonale dugnaden for å stoppe spredningen av viruset i Norge, og forholder oss til de gjeldende anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, www.fhi.no.

Hensikten med tiltakene vi har iverksatt er å sikre leveranser til våre kunder og beskytte våre ansatte og deres familier mot å bli smittet av Korona viruset. Vår beredskapsgruppe følger situasjonen nøye, og vil definere og iverksette nye tiltak ved behov.

Vi har allerede iverksatt tiltak for å sikre råvaretilgang med siktemål å være leveransedyktige i hele perioden under COVID-19 utbruddet.

Listen av øvrige tiltak omfatter;
1) Strenge restriksjoner med hensyn til reisevirksomhet og fysiske besøk ved våre lokasjoner
2) Økt bruk av hjemmekontor og audiovisuelle verktøy for gjennomføring av eksterne og interne møter
3) Intensiverte vaske- og rengjøringsrutiner, samt utplassering av desinfeksjonsmidler i våre lokaler
4) Klare råd og retningslinjer med hensyn til håndvask og fysisk avstand til andre personer

Situasjonen vi opplever er helt ekstraordinær, og vi er fullt tilgjengelige for kunder og øvrige forretningsforbindelser på vanlig måte hvis dere har spørsmål eller bekymringer.

Vår salgs- og markedsdirektør kan også kontaktes på mobiltelefon 416 65 733 eller via e-mail vidar.solberg@spenncon.no

Utviklet av Imaker as