Strinda Hageby

Til boligprosjektet Strinda Hageby har Spenncon totalansvar for prosjektering, produksjon og montasje av alle prefabrikkerte betongelementer, samt for prosjektering og montasje av stålkonstruksjoner.

Strinda Hageby består av 450 enheter og grønne omgivelser i Granåsen-området. Prosjektene er de første 2 byggtrinn av en større utbygging av området som er ventet å pågå i flere år. Spenncon er underleverandør til Skanska på begge byggetrinn. Byggherre er Heimdal Bolig AS.

Montasje av byggetrinn 1 utføres av Spenncons underentreprenør Trøndersveis, mens Spenncon selv monterer byggetrinn 2.

Til de to byggetrinnene skal Spenncon i alt levere 28.000 m2 hulldekker, 6.800 m2 kompaktvegger, 1.600 tonns prefabrikkert bæresystem, 4.300 m2 balkonger & svalganger samt montasje av ytterligere 460 tonns stålkonstruksjoner.

I alt en leveranse på 17.950 tonns betongelementer.

Montasjen har startet opp i april 2017, og vil bli avsluttet medio april 2018.

Utviklet av Imaker as