Vår vegg til veggløsning anbefales når du har behov for full frihet i valg av fasadeløsning og ønsker bæresystem knyttet til leilighetsskiller.

I vårt vegg til vegg-konsept settes det opp massive vegger mellom hver boenhet. Dissse veggene bærer hulldekkene og sørger samtidig for tunge lydskiller mellom leilighetene. Konseptet tillater også en gunstigere byggehøyde, ettersom dekkene får kortere spennvidde.

En leveranse fra Spenncon vil i tillegg kunne omfatte trappe- og heissjakter, balkonger og svalganger samt komplette tak-, dekke- og fasadeløsninger.

Utviklet av Imaker as