Bærende rammesystemer er en økonomisk løsning som gir stor fleksibilitet når du skal bygge industribygg. Andre typiske bruksområder er lagerhaller og varehus.

En konstruksjon av bærende rammer bygges opp av innspente søyler med forspente saltaks I-bjelker (SIB) på tvers av bygget. Som takkonstruksjon kan det benyttes hulldekker, dobbel T-elementer (DT)eller stålplatetak etter behov og ønsker. Konstruksjonen leveres normalt med opptil 8 meters høyde.

Rammekonstruksjonen gir stor fleksibilitet i valg av fasadetype. Rammene av søyler og SIB`er utgjør en stabil konstruksjon i seg selv, og det er ikke behov for andre stabiliserende tiltak.

Utviklet av Imaker as