Elementkulverter leveres med tverrsnitt tilpasset for person- og biltrafikk. Våre kulverter er standardiserte med vingemurer, avlastningsplater og kantbjelker. Elementenes dimensjon er tilpasset belastning fra overliggende vei og jernbane. I tillegg utføres elementene med 45 mm armeringsoverdekning og bestandighetsklasse MF40.

Kulvert-type 1 og 2, utføres som like U-elementer som settes mot hverandre og danner tett løp.

Kulvert-type 3, utføres av separate vegg-, tak- og bunnelementer.

Type 1. Kulvert for jernbanebelasting.
Maksimal elementlengde 2,50 m
Dimensjon
Kulvert
BxH(m)
Dimensjon
Kulvertelement
BxH/2(m)
Vekt basert på elementlengde 2,00 m
(tonn)
3,00 x 2,50
3,00 x 1,25
8,50
3,00 x 3,00
3,00 x1,50
9,15
4,00 x 3,00
4,00 x 1,50
11,86
4,00 x 4,00
4,00 x 2,00
13,25
4,50 x 4,00
4,50 x 2,00
15,08
4,50 x 4,50
4,50 x 2,25
15,83
5,00 x 4,75
5,00 x 2,38
18,73

Enhetsvekter er basert på elementtykkelser iht. jernbaneverkets tegninger nr.Bk.1541.xx. Kantbjelker, avlastningsplater og vingemurer produseres i variable størrelser.

Type 2. Kulvert for veibelastning.
Maksimal elementlengde 2,00 m
Dimensjon
Kulvert
BxH
(m innvendig)
Dimensjon
Kulvertelement
BxH/2(m)
Vekt basert på elementlengde
2,00 m
(tonn)
3,00 x 2,50
3,00 x 1,25
6,38
3,00 x 3,00
3,00 x 1,50
6,85
3,00 x 4,00
3,00 x 2,00
7,80
4,00 x 2,50
4,00 x 1,25
7,63
4,00 x 3,00
4,00 x 1,50
8,10
4,00 x 4,00
4,00 x 2,00
9,04
4,50 x 3,00
4,50 x 1,50
8,72
5,00 x 3,00
5,00 x 1,50
9,36
5,00 x 4,00
5,00 x2,00
10,30
5,00 x 4,75
5,00 x 2,37
13,00

Enhetsvekter er basert på elementtykkelser i Statens vegvesen Bruhåndbok 100 Bruprosjektering -12. I tillegg er godstykkelsen øket med 40 mm for å oppnå bestandighetsklasse MF 40. Kantbjelker og avlastningsplater produseres i variable størrelser.

/share/mime/pdf.gifKulvert med buet tak (pdf 160.5kb)
(101525kulvert-med-buet-tak-3d-kulvert-4x4m.pdf, 160kB)
Utviklet av Imaker as