Bygger du kontorbygg av betongelementer får du funksjonelle og fleksible bygg med stabil temperaturregulering og effektiv støydemping.

Konseptet
Vårt kontorbyggkonsept er bygd opp rundt våre egenutviklede betongbjelker og -søyler som danner et solid, innvendig fundament. Dette, i kombinasjon med våre hulldekker som kan utnyttes til å stabilisere innetemperaturen, gir store søylefrie flater. Velger du betong også i fasaden, vil du oppleve en effektiv demping av sjenerende trafikkstøy.

Fleksibilitet
Vår lavflensbjelke VLB har lav byggehøyde, og dermed kan ventilasjon, rør og kabler føres frem uten hindring fra bærebjelkene, både i byggefasen og ved ominnredninger. I yttervegg kan du også velge å bruke Z-bjelke, som sikrer presis linjeføring med stor fleksibilitet, noe som muliggjør lyse, åpne fasader.

Estetikk
Fasader av betong gir store variasjonsmuligheter med tanke på form, overflater og farger. For en personlig signatur på bygget, tilbyr vi grafisk betong, der du selv kan velge mønstre eller bilde som skal prege bygget.

Inneklima
Betongdekker kan i samspill med ventilasjonsanlegget utnyttes til å utjevne temperatursvingningene i bygget. På den måten kan du redusere strømutgiftene betraktelig. Betongfasader kan også redusere sjenerende trafikkstøy til et nivå som ikke forstyrrer aktivitetene inne i bygget.

Bygg tørt og raskt
Vår måte å produsere betongelementer på, reduserer muligheten for byggfukt, noe som sikrer rask tørking og dermed kortere byggetid. Lite byggfukt bidrar også til et bedre inneklima. Alle betongelementer har nødvendig brannklasse innebygd.

/share/mime/video.gifPresentasjonsfilm for Spenncon
(150049spenncon_windows.wmv, 14MB)
Utviklet av Imaker as