Når du planlegger et parkeringsanlegg er det spesielt to ting å ta hensyn til: Hvem er brukerne av parkeringshuset og hvor skal det ligge?

Bruksmønster
Bruken, tomtens form, ytre trafikkforhold. Alle påvirker hvilket anlegg du bør velge:

 • Faste brukere
  Erfarne brukere som benytter parkeringsanlegget på en regelmessig basis og kjenner det godt. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med boligbygg og arbeidsplasser.
 • Tilfeldige brukere
  Parkeringsanlegg tilknyttet kjøpesentre, flyplasser og sykehus har stort sett stadig nye brukere som kun skal parkere en kort stund. Dermed er parkeringsplassen ukjent. I tillegg har gjerne brukerne hastverk.
 • Jevn trafikk inn og ut
 • Trafikk med høye topper

Type parkeringsanlegg
I Spenncon har vi utviklet forskjellige layout og konstruksjoner for å tilfredsstille dine forskjellige krav. Disse er:

 • Toveis stigende plan
 • Enveis halvetasjes plan
 • Enveis spiralplan
 • Stigende plan og avkjøringsvei ut

Parkeringsanleggene kan enten være frittliggende eller integrerte i annen bygningsmasse. Endelig design må bestemmes fra gang til gang. Anlegget må konstrueres spesielt for de typer besøkende som skal bruke dem.

Utviklet av Imaker as