Spenncons historie strekker seg over 60 år tilbake i tid. Den 13. juni 1961 ble selskapet etablert under navnet Forspent Betong AS.

Den første tiden
Det første Tor B. Aslaksrud, Helge E. Tronrud og Oscar Semb, stiftere og aksjonærere i Forspent Betong, gjorde var å bygge et fabrikkanlegg for produksjon av betongelementer på Hensmoen ved Hønefoss. Etter kort tid endret de selskapets navn til Østlandske Spennbetongindustri AS, og senere Østlandske Spennbetong AS.

Utvidelser og oppkjøp
I perioden 1969 - 1983 ble virksomheten utvidet ved nyetableringer og oppkjøp:

  • Vestlandske Spennbetong AS ble etablert i Hareid i 1969
  • Nordenfjeldske Spennbetong AS i Verdal i 1971
  • Nordenfjeldske Betongelement AS i Trondheim ble etablert i 1972 ved overtagelse av Trondhjem Cementstøperi og Entreprenørforretning's betongvarefabrikk ved Nedre Leirfoss.
  • Nordenfjeldske Betongelement AS ble i 1982 fusjonert inn i Nordenfjeldske Spennbetong AS.
  • Prefab Industri AS i Svelvik ble overtatt i 1974, Precon AS i Lillestrøm og Stavanger Spennbetong AS i 1983.

Selskapene ble markedsført under fellesbetegnelsen Østspenn-Gruppen, senere SpennGruppen.

Overtakelse og fusjon
I 1990 overtok det finske konsernet Partek som majoritetseier og holdingselskapet Spenngruppen AS ble etablert med 100% eierskap i hvert enkelt selskap. Gjennom en omfattende strukturering i første halvdel av 1990 årene ble SpennGruppen AS' operative virksomheter samlet i selskapene Partek Østspenn AS og Partek Norspenn AS:

  • Partek Østspenn AS besto av tidligere Østlandske Spennbetong AS og Partek Sørspenn AS, tidligere Stavanger Spennbetong AS.
  • Partek Norspenn AS omfattet tidligere Nordenfjeldske Spennbetong AS, Vestlandske Spennbetong AS og Spenncon AS.

Spenncon AS, som ble etablert i 1971 og hadde produksjonsanlegg i Blomsterdalen i Bergen og på Vetås i Radøy kommune, ble overtatt fra Selmer AS og innfusjonert i Partek Norspenn AS i 1992. Gjennom struktureringen ble Precon AS, Prefab Industri AS og Spenncon's anlegg i Vetås nedlagt.

I dag
I 1996 ble så Spenn-Gruppen AS, Partek Østspenn AS og Partek Norspenn AS fusjonert til et selskap - Spenncon AS. Partek eide 100 % av selskapet. I 1997 overtok Addtek som eier av Spenncon AS. I etterkant har Addtek skiftet navn til Consolis SAS. I 2009 vokste Spenncon AS via oppkjøp av Hamar Elementbygg AS. Selskapet har hovedkontor i Hønefoss med produksjonsanlegg i Hønefoss, Hjørungavåg og på Skurve. I tillegg har vi salgskontor i Bergen og Stavanger.

Utviklet av Imaker as