Consolis er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer. Med så mye som 100 års erfaring tilbyr Consolis-selskapene et bredt utvalg av produkter og tjenester, inkludert prosjektdesign og -gjennomføring.

Over 100 år med erfaring og fremragende dyktighet
Historien til Consolis' selskap kan i enkelte tilfeller trekkes tilbake til 1890-tallet. I dag har Consolis over 130 produksjonsanlegg i over 25 land, fra Skandinavia til Nord-Afrika og fra Vest-Europa til de baltiske landene og Russland.

Konsernets omsetning er på over 1,8 milliard euro og med sine over 10.000 ansatte er vi spesielt opptatt av effektive produksjonsprosesser og lang produktlevetid. På den måten bidrar vi også til å redusere miljøbelastningen.

Ansvar og forpliktelse
Å være bransjeleder er ikke bare et spørsmål om omsetning. Det innebærer også en evne til å håndtere utfordringer og å identifisere og utnytte nye muligheter. Når det gjelder Consolis er dette to sider av samme sak. På den ene siden er vår største utfordring å fortsette å overbevise deg som kunde om de mange fordelene bygging med betongelementer vil gi deg:

  • Mindre avbrytelser på byggeplassen og raskere ferdigstillelse av arbeidet.
  • Redusert behov for mindre kvalifiserte arbeidere til aktiviteter på byggeplassen.
  • Mindre risiko for problemer knyttet til værforhold.
  • Kvalitetssikring knyttet til produksjon i et kontrollert miljø.
  • Begrenset miljøbelastning som følge av redusert aktivitet på byggeplassen.

På den andre siden har vi en viktig mulighet til å forbedre betongprodukters image. I løpet av de siste årene har betong fått nytt liv. Det er blitt utviklet en rekke innovasjoner, og takket være dem og arbeidet til våre ingeniører og markedsføringseksperter, har vi en unik mulighet til å plassere våre produkter i nye bruksområder med nye, tidligere utenkelige funksjoner.

Miljøbevissthet
Betong er resirkulerbart og har et lavt energiforbruk, i tillegg bidrar vår produksjonsmetode til å redusere forbruket av energi og råmaterialer under bygging. Consolis utvikler nye ideer for bærekraftighet gjennom hele produktets livssyklus. Viktige fokusområder er:

  • Bedre bruk av materialer
  • Produksjonssystemer med redusert miljøbelastning
  • Design for gjenbruk, demontering og resirkulering i stedet for riving

Consolis Tecnology
Consolis ønsker hele tiden å utvikle innovative løsninger. Det er grunnen til at Consolis Technologys forsknings- og utviklingsgruppe er i forkant av utviklingen både når det gjelder konsepter, produkter og produksjonsmetoder.

Utviklet av Imaker as