For Spenncon er det helt avgjørende å være en innovativ bedrift. Vekst gjennom innovasjon er grunnleggende i vår forretningsidé. Hos oss handler dét om å finne gode ideer og implementere dem for å skape merverdi for deg som kunde.

Spenncon har i alle år vært toneangivende i å bringe stadig bedre løsninger med betongelementer ut på markedet. Behovet for innovasjon vil øke framover, og vi ønsker å være en pådriveri det løpet. Vårt krav er at alle ansatte i Spenncon skal føle de er en aktiv deltaker i vår innovative prosess. Innovasjonsprosessen har tre faser:

  1. Framskaffe ideer
  2. Utvikle ideene
  3. Kommersialisere ideene

Vi definerer innovasjon bredt, slik at den både omfatter nye konsepter, produkter, tjenester samt forbedringer i våre mange interne prosesser.

Spenncon's målsetting er at 10 % av omsetningen skal være nye produkter. Et produkt regnes som "nytt" i tre år.

I 2007 kommer vi med et 500 mm høyt hulldekke, samt et effektivt konsept for kontorbygg. Vi er allerede i gang med det første tunnelprosjektet med uisolerte tunnelelemeneter i lettbetong. Og mer er på gang.

Utviklet av Imaker as