I Spenncon gir vi deg et bedre miljøalternativ ved å tenke miljø gjennom hele livssyklusen til våre produkter. Vi jobber for å utnytte materialer på en bedre måte og forbedre våre produksjonsmetoder for å minske belastningen på miljøet. Vi designer våre produkter med tanke på gjenbruk, demontering og resirkulering fremfor ødeleggelse.

Spenncon forplikter seg
Vi forplikter oss ovenfor myndighetenes miljøkrav, og jobber kontinuerlig med å utvikle prosesser, produkter og tjenester som gir mindre belastning på miljøet. Dessuten jobber vi ustanselig med å øke miljøbevisstheten blant våre ansatte og kontrollerer at våre leverandører og underentreprenører etterlever vår miljøkrav.

Miljøvennlig produksjon
Betong er fra naturens side et resirkulerbart og lite energikrevende materiale. I tillegg bidrar prefabrikkerte betongelementer til å minske forbruket av energi og råmaterialer ytterligere. Velger du Spenncons hulldekke fremfor plasstøpt dekke får du:

  • 40% mindre betong
  • 50% mindre armering
  • 35% mindre avfall

I Spenncon gjenvinner vi mesteparten av avfallet vårt, ettersom både fersk og herdet betong egner seg for resirkulering. Vi samarbeider også med Norsk Gjenvinning for å sikre gjenbruk, sortering, gjenvinning og riktig håndtering av alt avfall vi produserer. Velger du våre produkter får du også en mer miljøvennlig byggeplass. Vi leverer produktene klare for montering, dermed blir det mindre avfall på byggeplassen og færre tungtransporter som belaster miljøet.

Gjenbruk og resirkulering
Spenncons produkter tillater deg å rekonstruere romløsningene i dine bygg, dette gjør renovasjon til en reell valgmulighet fremfor ødeleggelse, og forlenger brukstiden på bygget.

Sertifiseringer
Spenncon AS er sertifisert til NS - EN ISO-14001:2004. Våre miljødeklarasjoner finner du hos EPD Norge

Utviklet av Imaker as