Spenncon ble valgt som leverandør når Nordens største kontorsenter skulle bygges; Dette er et av mange eksempler på at byggherren bevisst velger en byggemetode basert på ønsket om:

  • Berikende arkitektonisk utforming
  • Framtidig fleksibilitet
  • God energiøkonomi

Tlf: 67 57 39 00 / Fax: 67 57 39 01 / post@spenncon.no

Utviklet av Imaker as