Godthåp Park, Bærum

Byggesystem: Boligprosjekt på totalt 4 bygg oppført over underetasjer med p-plasser. I underetasjer er alle konstruksjoner i betong unntatt noen hattbjelker i stål.

I boligetasjene spenner hulldekker fra boligvegg til boligvegg. I gavlfasader er det brukt bæresystem i stål. Byggene har innvendige trapp-/heissjakter i prefabrikkert betong.

Leveransen omfattet også trappeelementer, reposer og balkongelementer i betong.

BYGGHERRE:
Seniorbo (Byggholt AS)
BYGGEÅR:
2006
ARKITEKT:
BGO Arkitekter AS
KONTRAKTSUM:
11,7 mill. kroner
ENTREPRENØR:
Byggholt AS

LEVERT AREAL:

7200 m2

Utviklet av Imaker as