Spenncon ble valgt som leverandør når Nordens største kontorsenter skulle bygges; Dette er et av mange eksempler på at byggherren bevisst velger en byggemetode basert på ønsket om:

  • Berikende arkitektonisk utforming
  • Framtidig fleksibilitet
  • God energiøkonomi
Utviklet av Imaker as