Spenncon Hønefoss lanserer hulldekker med betydelig redusert klimagassutslipp

Spenncon er en av Norges største leverandører av prefabrikkerte betongelementer, og har lansert hulldekker i lavkarbonklasse Pluss. Hulldekkene er også sertifisert iht. Consolis bærekraftsertifisering Green Spine Line®.

- Hulldekkene tilfredsstiller lavkarbonklasse Pluss og har 53% lavere CO₂-utslipp enn bransjereferansen i NB37. Hulldekker er produktet vi leverer mest av, og et av våre mål er kunne tilby markedets mest bærekraftige hulldekker, sier administrerende direktør, Kathrine Lyngstad.

For å redusere CO₂-utslippet fra hulldekkene har Spenncon jobbet på flere fronter. Hovedtyngden har ligget i optimalisering av betongsammensetningene. I tillegg til andre energireduserende tiltak, brukes fjernvarme til oppvarming på fabrikken, noe som også gir en betydelig reduksjon i utslipp fra produksjonen.

Sertifiseringsprosessen Green Spine Line® sikrer at hulldekkene har en vesentlig klimagassreduksjon sammenlignet med industristandarden, at det er en tydelig plan om videre reduksjon, samt at hulldekkene har en signifikant innvirkning på kundenes reise mot klimanøytralitet.

-I Spenncon har vi en helhetlig tilnærming til bærekraft. Våre materialvalg, design, produksjon og gjenbruk er alle med og bidrar til bærekraftige betongkonstruksjoner. Vi bruker resirkulert betongavfall i våre ordinære hulldekker. Som standard blir 20% av pukken er erstattet av resirkulert knust betong. Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Snart vil også CO₂-opptaket til det resirkulerte tilslaget kunne inkluderes i EPDene våre, slik at miljøgevinsten blir enda tydeligere, sier Lyngstad.

Veien videre

Spenncon har høye miljøambisjoner og en klar plan om videre reduksjon av CO₂-utslipp. Hvis alt går etter planen er lanseringen av hulldekker i lavkarbonklasse Ekstrem like rundt hjørnet. I tillegg har de den siste tiden bygget høy kompetanse på ombruk av hulldekker.

-Vi er godt i gang med å utvikle metoder for testing, kvalitetssikring og omarbeiding av demonterte hulldekker fra allerede eksisterende bygg, og er klare for å ta en ledende rolle i ombruksmarkedet. For at vi skal ligge i front er vi avhengig av kontinuerlig optimalisering av våre produkter og prosesser, sier Lyngstad.