Spenncon presenterer ambisiøse mål for bruk av 4D og 5D

Spenncon har siden 2008 prosjektert i 3D og øker nå bruk av digitalisering også i resten av verdikjeden. Innen utgangen av 2018 skal 50 prosent av alle prosjekter gjennomføres i 5D - med økonomi og tid som den fjerde og femte dimensjon. Det stiller både krav til selskapet selv, men i stor grad også for sine samarbeidspartnere.

Les mer her

Hvorfor velge betong?

Lyd- og støydempende
Økonomisk
Miljø- og energisbeparende
Estetisk

Brannforebyggende

Materialvalget er svært viktig med tanke på sikkerhet og trygghet. Norge topper internasjonal brannstatistikk, særlig i forbindelse med materielle skader etter brann.

Godt over halvpartene av brannene er boligbranner. Betong brenner ikke og gir en rimelig og sikker brannbeskyttelse, uten bruk av ekstra lag med brannbeskyttende overflater og kledninger. Betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte for å hindre brannspredning .I tillegg hindrer også yttervegger i betong ildspåsettelse. Skulle en brann oppstå kan betongkonstruksjoner som regel rehabiliteres.