Spenncon legger ned produksjonen i Bergen

Spenncon er inne i en prosess for optimalisering av produksjonen i Norge. Formålet er å bli enda mer konkurransedyktige til beste for selskapet og kundene. Beslutningen om å legge ned produksjonen i Bergen vil ikke få noen betydning for Spenncons målsetting om å øke salg og markedsandeler i regionen. De administrative funksjonene i Bergen vil ikke bli berørt

Les mer her

Hvorfor velge betong?

Lyd- og støydempende
Økonomisk
Miljø- og energisbeparende
Estetisk

Brannforebyggende

Materialvalget er svært viktig med tanke på sikkerhet og trygghet. Norge topper internasjonal brannstatistikk, særlig i forbindelse med materielle skader etter brann.

Godt over halvpartene av brannene er boligbranner. Betong brenner ikke og gir en rimelig og sikker brannbeskyttelse, uten bruk av ekstra lag med brannbeskyttende overflater og kledninger. Betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte for å hindre brannspredning .I tillegg hindrer også yttervegger i betong ildspåsettelse. Skulle en brann oppstå kan betongkonstruksjoner som regel rehabiliteres.