Velkommen til seminar om arkitektoniske betongfasader

Betongelementer er ikke bare betong og det finnes utallige muligheter for hvordan du kan sette din signatur på fasaden. Vi ønsker derfor å invitere deg til vårt seminar for å fortelle mer om de utallige, arkitektoniske mulighetene dagens betongfasader tilbyr.

Mer informasjon og påmelding

Hvorfor velge betong?

Lyd- og støydempende
Økonomisk
Miljø- og energisbeparende
Estetisk

Brannforebyggende

Materialvalget er svært viktig med tanke på sikkerhet og trygghet. Norge topper internasjonal brannstatistikk, særlig i forbindelse med materielle skader etter brann.

Godt over halvpartene av brannene er boligbranner. Betong brenner ikke og gir en rimelig og sikker brannbeskyttelse, uten bruk av ekstra lag med brannbeskyttende overflater og kledninger. Betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte for å hindre brannspredning .I tillegg hindrer også yttervegger i betong ildspåsettelse. Skulle en brann oppstå kan betongkonstruksjoner som regel rehabiliteres.