Kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg og anlegg

Smedvig utfører på Åsen i Stavanger prosjektet Site 4016, som blir et regionalt kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg og anlegg. Bæringen er en prefabrikert betongkonstruksjon og Spenncon skal levere 10.350 m2 hulldekker, 100 m2 kompakte dekkeplater, 500 tonn søyler og bjelker, 14 etasjer med trapper og reposer samt 610 m2 sandwich betongfasader med slipt, polert betongoverflate av sort Larvikitt tilslag på utsiden. Illustrasjon: EDER BIESEL ARKITEKTER

Hvorfor velge betong?

Lyd- og støydempende
Økonomisk
Miljø- og energisbeparende
Estetisk

Brannforebyggende

Materialvalget er svært viktig med tanke på sikkerhet og trygghet. Norge topper internasjonal brannstatistikk, særlig i forbindelse med materielle skader etter brann.

Godt over halvpartene av brannene er boligbranner. Betong brenner ikke og gir en rimelig og sikker brannbeskyttelse, uten bruk av ekstra lag med brannbeskyttende overflater og kledninger. Betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte for å hindre brannspredning .I tillegg hindrer også yttervegger i betong ildspåsettelse. Skulle en brann oppstå kan betongkonstruksjoner som regel rehabiliteres.

Tlf: 67 57 39 00 / Fax: 67 57 39 01 / post@spenncon.no

Utviklet av Imaker as