1500 dager uten arbeidsulykker med fravær

På Spenncons fabrikk i Hjørungavåg har 72 ansatte nå passert 1500 dager uten en arbeidsulykke med fravær.

Spenncon er komplett leverandør av prefab elementer og produserer hulldekker, kompakt vegger, SW vegger, søyler, bjelker (slakkarmert og forspente bjelker), SDT/DT. Årlig produseres ca 47 000 tonn.

Arbeidet mot det flotte resultatet startet tilbake i 2007, da Spenncon totalt hadde en H-verdi på 37. Dette var et tall som ikke var akseptabelt. Noen kunder ville ikke godtatt et slikt høyt skade tall, og sist men aller viktigst så har virksomheten et ansvar for at de ansatte er trygge på arbeidsplassen og kommer hjem til sine kjære hver dag. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har et ansvar for å oppnå dette.

Spenncon har brukt enorme ressurser for, at fabrikken i Hjørungavåg nå har en H-verdi på 0 og har altså nå passert 1500 dager. Siste skade var 24. oktober 2012.

- Det at toppledelsen i Consolis har fokusert så sterkt på forbedringsarbeid, sikkerhet og 6S er selvfølgelig nøkkelen til, at dette er mulig, sier regionsjef Jarl Sandnes. Dette har blitt ført videre nedover i organisasjonen og ut i de enkelte fabrikkene. Tilbake i 2007 trodde vel ingen, at det første målet som var en H-Verdi på 7 var mulig, nå tror alle på at 0 er mulig!!

- Noen av de faktorer vi hos Spenncon har arbeidet med er forbedringsarbeid og leder treninger, sentrale og lokale vernerunder, holdningsendringer både hos ledere og operatører, et økt fokus på restarbeidsevne, trening i oppspenning, risikoanalyser og -vurderinger, tag & lock samt det faktum at alle har et ansvar for sin egen og kollegaens sikkerhet, forklarer Jarl Sandnes.

Han forteller, at selv om Spenncon i Hjørungavåg har en H-verdi på 0, så skal fabrikken jobbe for å forbedre seg ved fortsette å rapportere uønskede hendelser slik at potensielle hendelser som kan medføre til skader kan lukkes ned.

- Det er viktig at disse blir rapportert og at tiltak iverksettes for å hindre at dette gjentar seg, sier Jarl Sandnes. Opplæringen av operatørene skal fortsettes slik at de har den nødvendige kunnskapen for å kunne utøve arbeidet trygt. På fabrikken skal ledere og medarbeidere bli bedre til å aktivt bruke risikovurderingene i hverdagen som en del av opplæringen, og når en setter operatører til nye arbeidsoppgaver.

Der skal være økt fokus i salg/prosjekteringsfasen slik at der legges til rette for HMS vennlige operasjoner både i produksjon og montasje!

Utviklet av Imaker as