Spennende industriprosjekt til Spenncon

Spenncon har fått en ordre på et spennende industriprosjekt i den nordligste delen av Europa.

Byggherren er Fjordlaks, som primært skal bruke bygget til fiskemottakelse av saltfisk/klippfisk. Videre skal bygget brukes til fiskemelproduksjon og videreforedling av alle biprodukter i fisken.

Spenncon skal levere og montere hulldekk, takelementer, søyler, bjelker, vegger, stålsøyler og trapper.

Spenncons kunde er Ålesund Bygg AS og elementene skal transporteres med båt fra Spenncons fabrikk i Hjørungavåg til Karlsøy. En tur på 1500 km, der hver tur vil ta 2,5 døgn. Det betyr at logistikken på fabrikken (kranbanen) under lasting/lossing og på byggeplassen må planlegges nøye. Spenncon kjører derfor prosjektet som et PM10-1 prosjekt.

Produksjonen starter i uke 23 og første båt lesses i uke 32. Montasjen starter i uke 33 og forventes å ta 9 uker. For å rekke å produsere og montere før vinteren starter, er produksjonskapasiteten på takelementene fordoblet ved å sette inn en ekstra form i produksjonshallen.

Prosjektet gir Spenncon en god industriell produksjon med mulighet for å serieprodusere vegger og takelementer, da det er mange like elementer. Arbeidet med å sikre en optimal levering fra dag 1 er allerede i gang, og Spenncon ser frem til et spennende og godt prosjekt.

Utviklet av Imaker as